Celovita digitalna transformacija procesov v podjetju in z njimi povezanimi zunanjimi partnerji

Podjetje MIK d.o.o. je pridobilo sredstva na javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Podjetje je pridobilo sredstva za sofinanciranje projekta Celovita digitalna transformacija procesov v podjetju in z njimi povezanimi zunanjimi partnerji.

Glavni cilj projekta obsega uvedbo digitalnega zajemanja podatkov v podjetju in na terenu ter z zunanjimi partnerji, uvedbo NFC tehnologije za področje stavbnega pohištva za izmenjavo podatkov z namenom generiranja, shranjevanja podatkov za vsak produkt, avtomatizacijo proizvodnje prezračevalnih sistemov (pametno elektroniko – digitalno beleženje vseh faz proizvodnje, digitalizacija skladiščnega poslovanja) in usposabljanje zaposlenih.

S pomočjo projekta bo uvedeno brezpapirno poslovanje z zunanjimi partnerji, digitalizacija internih podatkov bo pomenila dostopnost podatkov na klik, zajem kakovostnih podatkov pa bo omogočal ustrezen kontroling skozi BI, Big Data Management in Data Mining.

V projekt bodo intenzivno vključeni tudi zaposleni v podjetju, sploh na temo IKT opismenjevanja in nadgradnje njihovih že obstoječih kompetenc za uporabo novih tehnologij in orodij, ki jim bodo na dolgi rok pomagale pri delu in posledično zvišale njihovo produktivnost ter kompetenčnost.

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 159.721 €, od tega je sofinanciranih 95.833 €, lastnih sredstev podjetja pa 63.888 €. Pričetek izvajanja projekta je 1.4.2020, konec pa 30.9.2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani http://www.eu-skladi.si/.

MIK Celje

Razvoj Smart MIKrovent

Podjetje MIK Okna d. o. o. je skupaj s konzorcijskim partnerjem LX Navigation d. o. o. pridobilo sredstva na Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podjetji sta pridobili sredstva za inovativen RRI projekt, ki se uvršča v prednostno področje Strateško razvojno inovacijskih partnerstev na področju razvoja pametnih zgradb in domov z lesno verigo:

Pametni energetsko učinkoviti lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo – SMART MIKrovent ali na kratko SMART MIKrovent 40.

RRI projekt SMART MIKrovent 40 ima tri bistvene strateške cilje:

  1. Povečanje pretoka zraka s povečano rekuperacijo.
  2. On-line platforma z avtomatskim prilagajanjem uporabnikom.
  3. On-line platforma z vzpostavljeno avtomatsko diagnostiko vzdrževanja.

Projekt bo trajal dve leti, in sicer do konca septembra 2020. Predvidena skupna vrednost operacije znaša 1.347.032,90 €, od tega je predvidena višina subvencije 499.926,29 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prijavitelj projekta je podjetje MIK Okna d. o. o.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si

MIK Celje

Več o prezračevanju, prezračevalnih napravah MIKrovent najdete na spletni strani www.mikrovent.io

Predstavitev lokalnega prezračevanja MIKrovent na ISH Frankfurt 2019 podprta s strani Republike Slovenije in Evropske Unije

Podjetje MIK d. o. o. in lokalni prezračevalni sistem MIKrovent sta se med 11. 3. in 15. 3. 2019 predstavila na največjem mednarodnem sejmu za prezračevanje, inštalacije in klimatske naprave ISH Frankfurt 2019.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni je delno sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si