fbpx

Ali vemo kakšen zrak dihajo naši otroci v šolah in vrtcih? Zdaj je čas, da se pripravimo na jesen in nemoten potek šolanja otrok.

V torek, 6. julija smo z generalnim direktorjem gospodom Francijem Pliberškom in strokovnjakom za področje zdravja, prof. dr. Dušanom Kebrom ter ob podpori predsednika združenja ravnateljev, gospoda Gregorja Pečana, izvedli strokovno predavanje za ravnateljice in ravnatelje slovenskih osnovnih šol na temo: Zdrave šole – monitoring kvalitete zraka in ustavitev širjenja virusov COVID-19.

Gregor Pečan - predsednik združenja ravnateljev

Gregor Pečan, predsednik združenja ravnateljev

Gospod Gregor Pečan, predsednik združenja ravnateljev nam je zaupal zakaj se je pridružil projektu za čist zrak – zdrave šole ter njegovo mnenje o pomenu umestitve prezračevanja v šole, vrtce in druge javne stavbe.

Vabilu sem se z veseljem odzval, ker se je v danem trenutku, več kot jasno izkazala potreba po »družbenemu zavedanju pomembnosti čistega zraka v javnih prostorih«, še zlasti v šolah in vrtcih, kjer gre za najmlajšo populacijo ter nenazadnje zdravje otrok. To področje je bilo v preteklosti več kot očitno zanemarjeno. O pomembnosti zraka se ni razpravljalo, poudarek se je dajal zdravi prehrani. Med tem, ko smo ravnatelji in ravnateljice odgovorni za zdravje naših otrok, za zdrave šole, se o zraku v preteklosti sploh ni govorilo. Razen v primeru staro gradenj, kjer so predvsem izpostavljali problematiko radona, o prekoračitvi njegove vrednosti in slabem vplivu na zdravje otrok.

V zadnjih dveh letih, ko se je pojavila epidemija Covid 19, pa so tako mediji, kot javnost in tudi vsi mi, javni uslužbenci začeli posvečati pozornost zraku. Kakšen zrak vdihujemo v zaprtih prostorih? Kakšen zrak vdihujejo učenci, učitelji in ves ostali kader v učilnicah, telovadnicah in drugih prostorih šol, vrtcev.

Zato ni nič nenavadnega, da sem se tudi sam pridružil projektu za čist zrak v okviru zdravih šol. Glede na številne spremembe povezane z epidemijo in z dokaj hektičnim šolskim letom, ki je za nami, imam željo tej tematiki in temu projektu v bodoče posvečati še več pozornosti. S takšno ekipo, kot jo imam mi to tudi zagotovo uspe.

Dušan Keber

Prof. dr. Dušan Keber

Zakaj je prezračevanje pomembno za zmanjševanje možnosti prenosa Covida-19 in drugih virusnih okužb

Prispevek prikazuje leto dni trajajoče prizadevanje za uveljavitev dokazov, da se novi koronavirus prenaša med ljudmi aerogeno, s pomočjo izdihanega aerosola okuženih in bolnih oseb, ki lahko dolgo časa lebdi v zraku notranjih prostorov, na prostem pa se naglo razredči.

Žal sta svetovna in domača uradna stroka skoraj leto dni vztrajali pri zmotni trditvi, da je glavni način prenosa preko večjih kapljic, ki zaradi teže naglo padejo na najbližjo površino. Šele v maju 2021 je Svetovna zdravstvena organizacija, za njo pa tudi druge uradne institucije, priznala primarno vlogo kužnega aerosola.

S spremenjeno razlago načina prenosa je potrebno spremeniti in dopolniti dosedanje ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa; zlasti je nujno učinkovito prezračevanje prostorov pa tudi uporaba mask z gostejšim (HEPA) filtrom, ki zadržuje aerosol. Takojšnji ukrepi so vezani na obstoječe možnosti prezračevanja, potrebni pa so tudi srednjeročni ukrepi, med katere spada posodobitev standardov prezračevanja javnih, stanovanjskih in drugih zgradb, zagotovitev spoštovanja standardov pri izgradnji novih stavb ter sanacija obstoječih zgradb z neustreznim prezračevanjem. Prva prioriteta morajo biti šole, domovi starejših občanov in zdravstvene ustanove. Ker slovenska vlada ne kaže pripravljenosti, da bi sistematično opozarjala na pomen prezračevanja, in še manj, da bi s sistemskimi ukrepi izboljšala prezračevanje zgradb javnih ustanov, je potrebno, da te ustanove same v okviru svojih možnosti pripravijo načrte, kako bodo zagotovile prezračevanje svojih zgradb do jeseni.

Franci Pliberšek

Franci Pliberšek, arhitekt in lastnik podjetja MIK

Rešitve s katerimi je mogoče preprečiti širjenje virusov v zaprtih prostorih

Arhitekt, lastnik in generalni direktor podjetja MIK gospod Franci Pliberšek je predstavil odlične rešitve s katerimi je mogoče preprečiti širjenje virusov v zaprtih prostorih in obenem poskrbeti za čist zrak najvišje kakovosti, hkrati pa doseči energetski prihranek kar je za okolja kjer velik del dneva preživijo naši otroci izjemnega pomena.

Nedavne težave, ki smo jih vsi občutili v času epidemije Covid-19 in po njej, so nujnost ukrepanja še pospešile. Ugotovljeno je, da je prevladujoči način okužbe s tem in drugimi respiratornimi virusi vdihavanje kužnega aerosola v notranjih prostorih. Navedel je podatek, da v Nemčiji po šolah pospešeno nameščajo učinkovite prezračevalne sisteme kot dolgoročno in varno rešitev za preprečevanje širjenja virusa in odstranjevanje drugih neželenih elementov iz zraka, ki ga vdihujemo (CO2, VOC, prah in drugi trdi delci, prekomerna vlaga ipd.). Zakaj ne bi dobrih praks upošteval tudi slovenski šolski sistem?

Pliberšek priporoča nakup ali najem prezračevalne naprave MIKrovent MVS 35, MVS 60, MVS 120, MVS 350, MVS 500, ki omogoča prezračevanje posameznega prostora (na primer učilnice) na principu izmenjave izrabljenega notranjega zraka s svežim zunanjim, pri čemer zadrži  večino toplotne energije zraka, ki zapusti prostor.

Podjetje MIK CELJE je v lanskem letu začelo aktivneje sodelovati s skupino »nizko ogljčnih« šol, ki so se oblikovale na podlagi zamisli in vizije OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani in III. osnovne šole Celje.

Nekaj zanimivih dejstev

ZAKAJ potrebujemo, KAKO bomo dobili in KAJ moramo narediti za ZDRAVE – NIZKO OGLJIČNE ŠOLE!

Benefiti za učence, učitelje

 1. Izboljšanje kvalitete svežega zraka, zaradi česar se bo znižala količina CO2, delcev VOC in ppm. Otroci v šolah preživijo v povprečju 13 let, zato jim moramo omogočiti zdravo bivanje v šolskih prostorih, kar bo povečalo učinkovitost in zbranost učencev in učiteljev, ter posledično izboljšalo šolski uspeh in znanje na dolgi rok.
 2. Izboljšanje kvalitete zraka v pritličnih in polkletnih prostorih, ki so kontaminirani z nevarnim radonom. Radon je nevaren plin, najbolj škodljiv za zdravje, ter glavni povzročitelj raka in raznih oblik tumorja pri nekadilcih.
 3. Zaščita proti vdoru zunanjega hrupa (kjer je to zaradi odpiranja oken moteče, ter povzroča energetske izgube), zaradi česar je nujna vgradnja prezračevalnih naprav.
 4. Skrb za zdravje otrok in učiteljev, zaradi potrebe po zagotavljanju dobrega in kvalitetnega zraka v prostorih, ter kakovostnega bivanja. V času razhajanja raznih bolezni, grip in virusnih okužb je prezračevanje nujno.
 5. Ustrezna osvetljenost prostorov.
 1. S celovito prenovo in novogradnjo objektov z materiali, ki imajo dolgo življenjsko dobo in nizke stroške vzdrževanja, upravljanja in porabe energije.
 2. S pravilnim vrstnim redom elementov, ki jih saniramo. Na prvem mestu je namreč streha, nato stavbno pohištvo in prezračevanje, šele nato fasada in ogrevanje.
 3. S sistematičnim nadzorom in meritvami ter v primeru neustreznih rezultatov s primernimi reagiranji, sankcijami neustreznih izvajalcev del.
 1. Najprej moramo poskrbeti za celovito prenovo in novogradnjo objekta, po zaporedju streha, stavbno pohištvo, prezračevanje, fasada, ogrevanje, hlajenje in svetloba.
 2. Poseben poudarek pri celoviti gradnji dati na prezračevanje, saj imamo ogromno šol in objektov, ki imajo v kletnih in pritličnih prostorih visoko stopnjo radona.
 3. Žal smo določene šole in bolnice, ki smo jih v zadnjih 10 letih sanirali, ter nimajo prezračevanja, hermetično zaprli in naredili bolne. Zanje predlagamo, da se poiščejo izvajalci, ki lahko izboljšajo kvaliteto bivanja. Če govorimo o sanacijah, naj investitor izbere učilnico ali dve, v kateri se bodo opravljale meritve fizikalnih lastnosti, kot so energija, hrup, kakovost zraka, itd.
 4. Če država ali občina za investicijo v prezračevanje nimata sredstev, lahko prezračevalne naprave najamejo.

Zakjuček

Predavanja se je udeležilo več kot 40 ravnateljic in ravnateljev ter predstavnikov slovenskih šol, kar je dober pokazatelj, da je odgovornim osebam mar, in napovednik, da se bomo v prihodnje tej tematiki zmeraj bolj posvečali. Želja in cilj ostajata enaka, od izobraževanja k izvedbi, nenazadnje gre za zdravje naših otrok in učiteljev. Na nas je, da jim omogočimo zdravo prihodnost ter odlične pogoje učenja.