Domov  >  Okna  >  MIK okna  >  MIK-ovi nasveti  >

S termografskim pregledom do varčnega doma

05.12.2012

Skrb za okolje, naraščajoče cene ogrevanja ter zakonske omejitve nas vodijo k temu, da posvečamo vedno večjo pozornost energijsko varčnemu in zdravemu bivanju. K učinkoviti rabi energije lahko največ prispevamo sami z izborom, pravega načina ogrevanja, prezračevanja, senčenja in s spremembo svojih bivalnih navad. Osnovni pogoj za doseganje takšnih standardov sta zagotovo kakovostna gradnja in uporaba visoko kakovostnih energijsko učinkovitih materialov, predvsem stavbnega pohištva, ki se je izkazalo kot največji dejavnik izgube toplotne energije v objektih. Kako kakovostno je vaš dom zgrajen in kje se pojavljajo napake, zaradi katerih kljub vsemu še zmeraj izgubljate energijo in trošite denar, lahko ugotovite s termografskim pregledom vašega doma, s katerim lahko na zanesljiv način preverimo stanje in napake v celotnem zunanjem ovoju zgradbe in na inštalacijah. 

Termografija

Beseda termografija izhaja iz grščine, in sicer iz besed »termo« in »grafo«, ki pomenita »risati toploto«. Najpogosteje uporabljamo metodo infrardeče termografije, s katero izvajamo brezkontaktne meritve temperature in prikažemo porazdelitve prehoda toplote na površini elementa, naprave ali objekta. Termografija omogoča prepoznavanje napak in toplotnih izgub zgradbe, ker ne vpliva na objekt merjenja in spremembo njegove temperature. S termografijo opazujemo in merimo toplotno sevanje površin objekta. Meritve lahko izvajamo z odčitavanjem izmerjenih vrednosti ali s termografskimi posnetki. Termografski posnetek omogoča lažjo analizo temperatur merjenega objekta. Pokaže kje so kritične točke in toplotni mostovi, ne pokaže pa vzroka nastanka napake, za kar je zahtevana strokovna analiza posnetkov. 

 

Termografija združuje več faz in postopkov, ki zahtevajo različna znanja in spretnosti. Potrebno je oceniti stanje na objektu, narediti posnetke kritičnih mest, analizirati slike in razumeti stanje temperatur na posnetku. To pa pomeni, da je potrebno poznavanje stroke na področju sevanja teles, prehoda toplote, gradbene fizike, materialov, analize rezultatov in druge. Svetovalci iz Energetske klinike MIK vam opravijo celoten termografski pregled objekta in analizo stanja ter pripravijo celoten načrt rešitev in energetske sanacije zgradbe.

Čemu termografski pregled?

Včasih gradnja ni postavljala bistvenih zahtev po energijski varčnosti. Skrb za okolje, naraščajoče cene ogrevanja ter zakonske omejitve nas vodijo k temu, da posvečamo vedno večjo pozornost energijsko varčnemu in zdravemu bivanju. Osnovni pogoj za doseganje takšnih standardov sta zagotovo kakovostna gradnja in uporaba visoko kakovostnih energijsko učinkovitih materialov, predvsem stavbnega pohištva, ki se je izkazalo kot največji dejavnik izgube toplotne energije v objektih.

Kje so napake, zaradi katerih se skozi objekt zgublja energija, lahko ugotovite s termografskim pregledom vašega doma, s katerim lahko na zanesljiv način preverimo stanje in napake v celotnem zunanjem ovoju zgradbe in na inštalacijah. 

S pomočjo termografije dobimo hitro in zanesljivo informacijo o površinski temperaturi objekta. Temperaturne razlike oziroma anomalije so posledica napak pri gradnji, postopkih gradnje ali v vgrajenih materialih. Metoda omogoča visoko stopnjo zanesljivosti ocene stanja, na osnovi katerega predvidimo postopke za sanacijo, ki posledično pomenijo možnost prihrankov pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje. Termokamere, ki jih pogosto imenujemo tudi infrardeče ali pa toplotne kamere, so človekovo sposobnost zaznavanja svetlobe razširile iz vidnega v srednji in dolgovalovni infrardeči del spektra, ki ga sevajo  telesa v odvisnosti temperature površine, ki jo merimo.

 

Z metodo infrardeče termografije preverjamo:

 • stanje izolacije in napake gradnje
 • napake pri izvedbi fasade
 • stanje izolacije in napake pri izolaciji strehe in podstrešja
 • pojav toplotnih mostov
 • napake pri vgradnji stavbnega pohištva (oken in vrat)
 • tesnjenje oken in vrat
 • pojav vlage v stenah in posledično razvoja plesni
 • napake v hidroizolaciji temeljev
 • kakovost delovanja toplotnih in hladilnih naprav (radiatorjev, konvektorjev, površinskega ogrevanja...)
 • stanje električnih omar in inštalacij
 • napake pri instalacijah ogrevanja in toplovodnega omrežja

 

Termografija nam je pri izdelavi energetske izkaznice in energetskih pregledov v veliko pomoč, seveda pa pridobljeni podatki ne zagotavljajo, da bo poraba energije tudi dejansko enaka izračunani, saj je raba energije zelo odvisna od številnih subjektivnih dejavnikov kot so želena temperatura v prostoru, navade glede prezračevanja, lokacija objekta, ogrevalne naprave, razporeditev prostorov in podobno. Nekateri se najbolje počutijo pri temperaturi v prostoru 19°C, drugim je 24°C premalo.

Termografija je izjemno pomembna pri obnovi zgradb

Če želimo odkriti res vse napake, ki jih skriva bolna in energetsko potratna zgradba je edini način izvedba termografskega pregleda zgradbe. Le s termografijo lahko najdemo kritične točke toplotnih izgub in jih skladno s tem ustrezno saniramo. Na osnovi opravljene analize zgradbe in porabe energije ter termovizijskih posnetkov, vam tako pripravimo konkretne rešitve za učinkovito sanacijo stavbe ali izvedbo novogradnje. Po obnovi je treba ponovno opraviti termografski pregled, da se prepričamo, ali so dela res izvedena skladno z zahtevami in so vse napake odpravljene. 

 

Pri nakupu nepremičnine pa vam lahko termografski pregled poda realno sliko stanja objekta in kakovosti gradnje. Na vašo željo pa vam izdelamo tudi energetsko izkaznico, ki vam bo podala konkretne podatke o energijski varčnosti vašega doma.

 

Za naročilo termografskega pregleda se lahko naročite pri naših energetskih svetovalcih.

 


Zahtevajte ponudbo

Pokličite zdaj

080 12 24
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih